Meer info

"Waar kan ik NIET terecht met mijn lege of ongebruikte butaan of propaan gasfles?"

Containerparken:

Containerparken hebben niet altijd de nodige expertise om gasflessen op een correcte en veilige manier te verwerken en zijn daarom niet verplicht om de inlevering van een lege gasfles te aanvaarden.

Wij vragen dan ook dat men geen hervulbare butaan of propaan gasflessen achterlaat voor de poorten van het containerpark, maar zich rechtstreeks wendt tot een verdeler van gasflessen van een aangesloten lid van FEBUPRO.

Schroothandelaren:

Het verschroten van hervulbare butaan of propaan gasflessen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de gasfles is een oneerlijke handelspraktijk die ondermeer verboden is op basis van het KB van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas.

Het verschroten van gasflessen kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden en strafrechtelijk worden vervolgd.